top of page

AKTUALNOŚCI

NOWY ARTYKUŁ PRACOWNIKA LABORATORIUM

Z przyjemnością informujemy, że w czasopiśmie Sensors (https://doi.org/10.3390/s22145311) został opublikowany artykuł Mirosława Płazy, Sławomira Trusza, Justyny Kęczkowskiej, Ewy Boksy, Sebastiana Sadowskiego i Zbigniewa Koruby pt. "Machine Learning Algorithms for Detection and Classifications of Emotions in Contact Center Applications". 

Więcej: Publikacje 

pobrane6.jpeg

NOWY ARTYKUŁ PRACOWNIKA LABORATORIUM

Z przyjemnością informujemy, że w czasopiśmie Technology, Pedagogy and Education (doi: 10.1080/1475939X.2022.2092547) został opublikowany artykuł Natali Demeshkant, Sławomira Trusza i Katarzyny Potyrały pt. "Interrelationship between levels of digital competences and Technological, Pedagogical and Content Knowledge (TPACK): a preliminary study with Polish academic teachers ". 

Więcej: Publikacje 

TPaE.jpeg

NABÓR DO BADANIA "LĘK PRZED MATEMATYKĄ I LITERATURĄ"

Uwaga. Od połowy listopada 2021 r. rusza nabór do badania "Lęk przed matematyką i literaturą". 

Zgodnie z planem badania będą realizowane do końca stycznia 2022 r.

Informacje dla ochotników znajdują się w zakładce Prowadzone badania.

Ponadto osoby zainteresowane udziałem w badaniu mogą kontaktować się z pracownikami Laboratorium Mikroprocesów Edukacji (dr hab., prof. UP Sławomir Trusz, dr Hanna Stępniewska-Gębik). 

images.jpg

NOWY ARTYKUŁ PRACOWNIKÓW LABORATORIUM

Z przyjemnością informujemy, że w czasopiśmie Roczniki Psychologiczne (nr 24/2021 r.) został opublikowany artykuł Sławomira Trusza i Hanny Stępniewskiej-Gębik pt. "What do teenagers and young adults think and feel about their peers with cancer? A quantitative and qualitative analysis of explicit and implicit prejudices". 

Więcej: Publikacje 

2_2006_400.jpg

NOWY ARTYKUŁ PRACOWNIKA LABORATORIUM

Z przyjemnością informujemy, że w czasopiśmie Studia Edukacyjne (nr 61/2021 r.) został opublikowany artykuł Sławomira Trusza pt. "Eksperyment jednopodmiotowy - Charakterystyka metody i jej zastosowanie w naukach o edukacji". 

Więcej: Publikacje 

3345-211x300.jpg

NABÓR DO BADANIA "DYLEMATY MORALNE"

Uwaga. Od marca 2021 r. rusza nabór do badania "Dylematy moralne". 

Zgodnie z planem badania będą realizowane do czerwca 2021 r.

Informacje dla ochotników znajdują się w zakładce Prowadzone badania.

Ponadto osoby zainteresowane udziałem w badaniu mogą kontaktować się z pracownikami Laboratorium Mikroprocesów Edukacji (dr hab., prof. UP Sławomir Trusz, dr Hanna Stępniewska-Gębik). 

dave-clark-blog.jpg

NOWY ARTYKUŁ PRACOWNIKA LABORATORIUM

Z przyjemnością informujemy, że w czasopiśmie Kwartalnik Pedagogiczny (nr 257/2020 r.) został opublikowany artykuł Sławomira Trusza pt. "Zjawisko stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji „eurosierot” w świetle wyników ośmiu badań eksperymentalnych i podsumowującej metaanalizy". 

Więcej: Publikacje 

KP.jpg

NABÓR DO BADANIA "ROZWÓJ I OSOBOWOŚĆ"

Uwaga. Od października 2020 r. rusza nabór do badania "Rozwój i osobowość". 

Zgodnie z planem badania będą realizowane do stycznia 2021 r.

Informacje dla ochotników znajdują się w zakładce Prowadzone badania.

Ponadto osoby zainteresowane udziałem w badaniu mogą kontaktować się z pracownikami Laboratorium Mikroprocesów Edukacji (dr hab., prof. UP Sławomir Trusz, dr Hanna Stępniewska-Gębik). 

personality_edited_edited.png

NOWY ARTYKUŁ PRACOWNIKÓW LABORATORIUM

Z przyjemnością informujemy, że w czasopiśmie Educational Studies Review (nr 31/2020 r.) został opublikowany artykuł Hanny Stępniewskiej-Gębik i Sławomira Trusza pt. "The Explicit Attitude of Adolescents Towards Peers with Cancer". 

Więcej: Publikacje 

PBE.jpg

NOWY ARTYKUŁ PRACOWNIKA LABORATORIUM

Z przyjemnością informujemy, że w czasopiśmie Studia Edukacyjne (lipiec 2020 r.) został opublikowany artykuł Sławomira Trusza pt. "Czy badacze jakościowi wiedzą, co widzą, a osoby badane wiedzą, co mówią? O jakości danych jakościowych". 

Więcej: Publikacje 

3345-211x300.jpg

NOWY ARTYKUŁ PRACOWNIKA LABORATORIUM

Z przyjemnością informujemy, że w czasopiśmie Lubelski Rocznik Pedagogiczny (maj 2020 r.) został opublikowany artykuł Sławomira Trusza pt. "Językowe źródła procesu stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji dzieci cyrkularnych migrantów". 

Więcej: Publikacje 

okladka__LubelskiRP.jpg

NOWY ARTYKUŁ PRACOWNIKA LABORATORIUM

Z przyjemnością informujemy, że w czasopiśmie Social Psychology of Education, IF = 1.798 DOI: https://doi.org/10.1007/s11218-020-09551-5 (marzec 2020 r.) został opublikowany artykuł Sławomira Trusza pt. "Why do females choose to study humanities or social sciences, while males prefer technology or science? Some intrapersonal and interpersonal predictors". 

Więcej: Publikacje 

D2LXF4OX4AACr-U.jpg

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA RAPORTÓW Z BADAŃ (STRATEGIE BADAŃ W EDUKACJI)

W zakładce Dydaktyka zostały opublikowane wskazówki na temat przygotowywania raportów z badania obserwacyjnego, sondażowego i eksperymentalnego w ramach kursu Strategia badań w edukacji.


Zachęcamy do zapoznania się z nimi.   

how-to-give-advice-in-english.jpg

NOWA KSIĄŻKA

Z przyjemnością informujemy, że w listopadzie 2019 r. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego opublikowało książkę Hanny Stępniewskiej-Gębik pt. "Troska o siebie wobec innego – prolegomena". 

Więcej informacji na temat książki można odnaleźć w zakładce Więcej: Publikacje.  

Unknown.jpg

NABÓR DO BADANIA DECYZJE

Uwaga. Trwa nabór do badań DECYZJE_1-3.19.

Szczegółowe informacje dla ochotników znajdują się w zakładce Więcej: Prowadzone badania.

decision2.jpg

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w II Transdyscyplinarnej Konferencji z cyklu Edukacja dziecka z doświadczeniem choroby onkologicznej i jego rodziny.

Konferencja odbędzie się w Krakowie dniach 29-30 października 2019 r. 

Program

konferencja.jpg

Od 8 kwietnia do skutku

Unknown.png

WARSZTATY METODOLOGICZNE

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na ostatnie w tym roku akademickim warsztaty metodologiczne, które odbędą się 8 maja 2019 r., godz. 16.00-17.00, Wydział Pedagogiczny UP, ul. Ingardena 4, sala 106N.


Warsztat będzie dotyczył procedur meta-analitycznych.
Zajęcia poprowadzi dr hab. Sławomir Trusz - kierownik Laboratorium Mikroprocesów Edukacji


Masz pytanie? Napisz.   

meeting-notes-icon-Meeting3-1024x823.jpg

NOWY ARTYKUŁ PRACOWNIKA LME

Z przyjemnością informujemy, że czasopiśmie Ruch Pedagogiczny (3/2018) został opublikowany artykuł dr hab. Sławomira Trusz pt. "Mechanizm samospełniającego się proroctwa jako czynnik efektywności pracy ludzkiej". 

Więcej: Publikacje 

RuchPed.png

WARSZTATY METODOLOGICZNE

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejny warsztat metodologiczny, który odbędzie się 13 marca 2019 r., godz. 17.00-18.00, Wydział Pedagogiczny UP, ul. Ingardena 4, sala 106 N.

Warsztat będzie dotyczył podstaw modelowania równań strukturalnych i wprowadzenia do środowiska AMOS.


Warsztat poprowadzi dr hab. Sławomir Trusz - kierownik LME.


Masz pytanie? Napisz.      

workshoppp-1.jpg

NABÓR DO BADANIA DECYZJE

Uwaga. Trwa nabór do badań DECYZJE_1-3.19.

Szczegółowe informacje dla ochotników znajdują się w zakładce Więcej: Prowadzone badania.

decision2.jpg

NOWA KSIĄŻKA

Z przyjemnością informujemy, że w listopadzie 2018 r. Wydawnictwo Naukowe Scholar opublikowało książkę Sławomira Trusza pt. "Psychospołeczne i edukacyjne mechanizmy stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji dzieci sezonowych migrantów". 

W pracy zostały przedstawione wyniki cyklu badań realizowanych przez Autora w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki "Społeczno-poznawcze i edukacyjne uwarunkowania oraz konsekwencje procesu stereotypizacji i stygmatyzacji dzieci euromigrantów ("eurosierot")" (UMO-2012/05/D/HS6/03350).


Więcej informacji na temat książki można odnaleźć w zakładce Więcej: Publikacje.  

ulotka_trusz.jpg
bottom of page